szpital

Obsługa techniczna jednostek służby zdrowia

Jednostki służby zdrowia posiadają w budynkach zwykle dość skomplikowaną infrastrukturę. Prace nad nią muszą brać pod uwagę znacznie większe wymogi, niż ma to miejsce w zwykłych budynkach, a jeżeli mamy do czynienia ze szpitalem – także spokój i dobro leczonych pacjentów. Dlatego obsługując i remontując techniczne instalacje w budynkach jednostek służby zdrowia, staramy się maksymalnie zredukować wpływ na ich bieżące funkcjonowanie.

Nie ma dla nas znaczenia, czy pracujemy nad nową, czy też wysłużoną instalacją w szpitalu, przychodni czy innym miejscu usług medycznych. Posiadamy wiedzę, która pozawala zająć się każdym elementem ogólnobudowlanym, sanitarnym, elektrycznym, gazowym i klimatyzacyjno-wentylacyjnym. Nasi pracownicy nie utrudniają bieżącego funkcjonowania placówki zdrowia. Wykonujemy swoją pracę dyskretnie i fachowo, nie zaburzając zwykłych procesów działania placówki medycznej.

Obiekty świadczące usługi medyczne posiadają bardziej złożoną sieć instalacji niż inne obiekty. Sieć ta jest potrzebna również ze względu na zapewnienie odpowiedniej opieki pacjentom. Tym bardziej dbamy o należyte doprowadzenie do stanu pełnej funkcjonalności instalacji technicznych w placówkach zdrowia.

Obsługa techniczna obiektów służby zdrowia jest wyjątkowa pod jednym jeszcze względem. Jako obiekty użyteczności publicznej tak blisko powiązane z bezpieczeństwem osób w nich przebywających, wymagają one bezbłędności. Opinie wystawiane nam przez przedstawicieli kierujących tymi obiektami jednoznacznie świadczą o naszych wysokich kwalifikacjach i rzetelnej pracy. Najczęściej poddanymi przez nas obsłudze technicznej obiektami służby zdrowia, są obiekty w województwie zachodniopomorskim, jednakże zasięg naszej firmy obejmuje cały kraj.